Namnrätt på internet – domäner

Ett av de vanligaste missförstånden när det gäller domännamn, eller snarare ”rätt” till ett domännamn är varumärkesregistreringar.
Okunskapen kring det här har många baksidor, den kanske värsta är den som blufföretagen ”rider på”, där de påstår att de kontaktar den uppringde och erbjuder denne ”förtur” att registrera en bunt domäner.
Någon sådan förtur existerar inte!
Men det är […]

Namnrätt på internet – domäner är en post av: Internet Sweden om domäner

Internet Sweden om domäner och annat