Posts tagged mobilisera

Folkbildning 2.0 – att mobilisera och sprida kunskap från där den finns till där den inte finns

folkbildning

Du kan inte med full framgång lösa ett problem via de institutioner och tankesätt som var en del av att skapa dem. Jag säger inte att det är omöjligt. Men det är svårt. Denna travesti av Albert Einsteins overifierade utsaga var kärnan i det budskap som spontant kom ur mig när jag förmedlade till plenum […]
Internetdagarna