Rättighet att inte vara med på bild?

Regeringen har i dagarna lagt fram ett lagförslag som, i vissa situationer, och om vissa omständigheter inte är uppfyllda, gör det olagligt att fotografera människor som inte vet att de blir fotograferade. Det är oerhört intressant att det är just fotograferandet, och inte användandet av bilden som enligt lagförslaget ska förbjudas och jag är alls inte säker på att regeringen vet vad den gör och vad de sätter igång genom att på detta sätt förbjuda framställandet av en bild.

Jag tycker att lagförslaget är vrickat, av många olika anledningar. Här är lite osorterade tankar om varför.
Nikke Index