Google står inför konkurrensutredning av EU

Google Logo

Enligt Telegraph så har EU startat en undersökning riktat mot Google för att få fram sanningen i frågan om google bryter mot lagar med sin rankning av konkurrerande sidor. Detta kallas mer bekant för ”Anti-trust brott”, Det är nu flertalet företag som anklagar Google för Anti-trust brott, och många menar att denna mediecirkus kommer att dra fram långt många fler som känner sig orättvist behandlade av Google.

Företagen som just nu kräver undersökning av Google är b.la Engelska ”FoundEm”, Microsoftägda ”Ciao”, också den franska sidan ”eJustice. Dessa företag menar att Google straffar deras sidor i sökmotorplaceringar utan att sidorna i fråga har begått något fel, och att Google gör detta för att främja sina egna alternativa sidor.

Varför är inte detta ”ok”? Vore det inte naturligt för Google att vilja främja sina egna sidor framför konkurrenternas i sitt eget söknätverk? –Jo naturligtvis är det så, men Google anses vara så stora att dom förhindrar möjligheten till fri konkurrens inom sin marknad. Detta bryter mot Anti-trust lagen.

Vad gör då lagen mot Anti-trust brott?
Konkurrens lag, eller Anti-trust lag har i sig 3 element:

 • Förhindrar kartellbildning, för att omöjliggöra marknaden för växande konkurrenter.
 • Förbjudande av beteenden som missgynnar fri konkurrens gällande företag som dominerar en marknad, mycket likt Google i sökmotorvärlden, men även Internet-Explorer som kommer förhandsinstallerad i Windows. Några exempel på liknande beteenden kan vara :
  1. Aggressiv prissättning: Aggressiv prissättning innebär att ett etablerat företag håller pris orimligt låga för att slå ut konkurrenter, och hindra nya konkurrenter från att etablera sig i samma marknad.
  2. Bindning av produkter: Bindning av produkter innebär att antingen leverantör eller återförsäljare tvingar sin kund att köpa en icke önskad artikel/tjänst för att komma åt tjänsten/produkten i fråga. T.ex ett bokförlag som tvingar sin återförsäljare att köpa  in en viss volym av en rentav dålig bok, för att få tillgång till bästsäljaren som är aktuell just nu.
  3. Markant prisökning i samband med nödsituation: Denna form av prisökning i samband med en nödsituation likt krig, eller en naturkatastrof är olaglig, dock så gäller detta endast vitala produkter som bensin, mat, och överlevnadsartiklar
  4. Nekad handel: Företag har inte rätt att ingå avtal med andra företag där syftet är att utesluta personer eller vissa grupper av personer från att köpa eller sälja tjänster/varor.
 • Att bevaka uppköp och sammanslagningar som påverkar stora marknadsdominanta företag. Transaktioner och sammanslagningar som riskerar att hota den fria konkurrensen inom en marknad kan stoppas helt och hållet. Undantag kan göras där företag i fokus aktivt arbetar för att släppa in konkurrenter på marknaden, genom att ge dom tillgång till resurser, och teknologi.

Vad händer nu?
Det är viktigt att lägga betoning på att Google faktiskt gör det dom kan för att promota och visa fram sina egna sidor. Det är också viktigt att betona att vi ännu inte vet om det ligger något i dessa sidors anklagelser mot Google, eller om det rentav handlar om  att dessa sidor har brutit mot Googles riktlinjer och därav blir bestraffade. Det som är relativt säkert är att detta kommer att ta mycket lång tid att nysta fram en sanning, och även denna sanning lär sannolikt ha många nyanser, då många punkter gissningsvis kommer att vara tolkningsfrågor.

Vad händer om dessa företag får rätt mot Google?

Det är det ännu ingen som vet, men ett asom är säkert är att  kommer att få problem med sin ställning i marknaden, då som sagt fler och fler företag lär ta denna chans att opponera sig mot jätten Google.

Google Adsense

Google Adsense

Google har tidigare också kritiserats för sin hållning mot kunder. Google vill inte prata med dig om du inte spottar in väldigt stora summor i deras annonsnätverk dagligen. Gör du detta så får du en personlig kontakt, och upplever sannolikt Google som ett mer sympatiskt alternativ när det kommer till PPC annonsering. Gör du inte det så får du förhålla dig till deras email support, där du som så ofta inte får svar, och om du får svar så är det mer än ofta bara copy-paste text som är formulerad för att inte ge någon som helst hjälp, utan bara skapa mer förvirring, (naturligtvis är inte detta googles avsikt, men allt för ofta den känslan man får när man är i kontakt med deras support) Detta är ändå något man betalar för, support känns naturligt, men det anser tydligen inte google.

Google Adwords

Google Adwords


Google blir också hårt kritiserade för deras hållning mot de kunder som påstås ha brutit det ingångna avtalet: Google reserverar sig för att ta dina intjänade pengar och också göra detta utan någon som helst förklaring om Google menar att du på något vis har brutit mot deras avtal Om man enligt Google har brutit det avtal man har ingått i samband med annonsering, så får man helt enkelt ett trevligt brev där det står att man som person och domän är permanent ”bannad” från Googles reklamnätverk, dom ber dig uttryckligen att inte kontakta dom, och dom förklarar mycket fint att dom inte kommer att kontakta dig, eller ge dig en anledning/orsak till att du har blivit så abbrupt utkastad, ännu värre är nog faktumet att Google behåller alla pengar du har på ditt konto, oavsett om det rör sig om $1, eller $50 000. Även på denna punkt står du helt utan information eller en förklaring om varför Google faktiskt tar dina intjänade pengar. Det enda du får som förklaring är att läsa avtalad text.

”Dont be Evil” är Googles slogan, samtidigt som många i det senaste har anmärkt på att Google ger sämre betalt än tidigare i parkeringsprogram och till ”sämre domäner” trotts att priset för annonsering ligger stadigt. Det vore väldigt intressant att höra hur Google motiverar detta.

Min förhoppning är att Google ska bli mer öppet och sympatiskt för sina kunder, oavsett om dom tjänar in miljoner eller ej.

Jag tror på transparens!

Vänligen,
Fredrik Näs & Domainz.se

Andra bloggar om: Google Ciao, Foundem, eJustice, antitrust, lag, lagar, brott, konkurrens,

1 tanke kring ”Google står inför konkurrensutredning av EU

Kommentarer är stängda.