Foto: Gitta Wilén

Jag blir väldigt ofta tillfrågad om en bild att använda som illustration när jag ska tala om saker och ting, till tidningsartiklar eller i samband med intervjuer. En bild på mig helt enkelt. Alltför få tidningar skickar ut en egen fotograf idag. Det är synd, för fotograferna behöver fler jobb.
Nikke Index

Spara / dela med dig
  • Facebook
  • Pusha
  • Bloggy
  • TwitThis
  • Google
  • Live
  • LinkedIn
  • Maila artikeln!
  • Skriv ut artikeln!
  • StumbleUpon