DU har skickat 139 spam e-mail idag!

Istället för att upprepa mitt inlägg från förra året, gör jag istället att göra jämförelser och visa hur mycket användandet av internet ökat under år 2010 och drar mina egna små slutsatser. Detta med hjälp av Pingoms sureräna insamlande av siffror. (Källor längst ner)
E-mail
107 Biljoner ( 2009 = 90 Biljoner) ökning 17 Biljoner
294 Miljarder (2009 = […]

DU har skickat 139 spam e-mail idag! är en post av: Internet Sweden om domäner

Internet Sweden om domäner och annat