Posts tagged yttrandefriheten

Hur ska yttrandefriheten framtidssäkras?

judges court gavel closeup on a laptop

Vår befintliga svenska lagstiftning kring yttrandefriheten – tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen – är på många sätt dåligt anpassad till dagens medielandskap. Yttranden som sker i tryckt form har till exempel ett starkare, automatiskt skydd jämfört med vad som gäller på Internet. Konsekvenserna blir ofta märkliga. Gör du exempelvis ett yttrande i en e-tidning på nätet måste […]
Internetdagarna