Posts tagged tjänster

Köp och sälj tjänster på nya 50lappen.se

För några dagar sedan lanserades 50lappen, som är ett slags annonsforum för Internetanvändare som vill erbjuda olika former av tjänster. Namnen anspelar på att tjänsterna får kosta från 50 kronor, och upp till 1000 kronor.

Både företag och privatpersoner är välkomna att annonsera ut sina tjänster. Det är gratis att annonsera och 50lappen finansieras genom …
Tommy k Johanssons blogg om datorer & Internet

Är vi var vi är? Några reflektioner om positionsorienterade tjänster

HiRes

I Rudyard Kiplings fabel The Elephant’s Child från ”Just so”-berättelserna från 1902 får vi lära om de sex trotjänare som alltid är bra att ha med sig: ”I Keep six honest serving-men: (They taught me all I knew) Their names are What and Where and When And How and Why and Who. I send them […]
Internetdagarna