Posts tagged fort

Hur fort förändras medievanor?

media

Var en av de frågor som ställdes i sessionen Nya aktörer och nya medievanor. Olle Findahl som gjort studien Svenskarna och Internet 2010 berättade att medievanor förändras långsamt och när man tittar på hur internet ändrar våra medievanor så är de ungefär de samma som tidigare. Internet har inte påverkat teve-tittandet, inte heller tidningsläsandet, samtidigt […]
Internetdagarna